top of page
תמונה ראשית.jpg

*מחיר מיוחד לחברות הקהילה
*אנו מנסות לסגור פעילות לטובת חברות הקהילה בלבד. ייתכן ונרחיב את ההזמנה למעגלים נוספים, בהתאם לביקוש וההרשמה.

 סדנת הדפס שמש 
לקהילת אתצמאית

bottom of page